Hva Er Normalvekt For En 15 Åring?

Jenters høyde og vekt i forhold til alder

Alder Høyde lav / cm* Vekt middel / kg
15 år 151 52,0**
16 år 154 53,0**
17 år 155 54,0**
18 år 155 54,0**

Hva er overvektig for en 15 åring?

BMI-VERDIER:

BMI på under 18,5 = undervektig. BMI på mellom 18,5 og 24,9 = normal kroppsvekt. BMI på mellom 25 og 29,9 = overvektig.

Hva er gjennomsnittsvekt for en 14 åring?

Hva som er normalt å veie for en 14-åring varierer veldig, det kommer an på mange faktorer. Hvis man ser på en stor gruppe, og ønsker at disse skal være normalvektige, med en høyde på 170 cm, så vil man veie mellom 49 og 68 kg.

Hvor mye bør man veie i forhold til høyden?

Eksempler: En person med høyde på 1,80 meter har normalvekt i området 60 til 81 kg, overvekt i området 81-97 kg og fedme ved vekt over 97 kg. En person med høyde 1,65 m ha normalvekt i området fra 50 til 68 kg, overvekt i området 68-82 kg og fedme hvis vekten er over 82 kg.

Hva er normal vekt for en 14 år gammel jente?

Normal vekt for en jente som er 1.66cm kan være alt i fra 44 til 63 kg. Den som har en kraftig benbygning og har mye muskulatur vil veie mer enn en person som har en spinkel kropp med mer fett enn muskler. Muskler veier nemlig mer enn fett. Hvor langt man er kommet i pubertetsutvikling har også betydning.

Hvor mye skal en 15 år gammel jente veie?

Gjennomsnittvekt og høyde er henholdvis 55kg og 165 cm for jenter som er 15 år. Du er helt normalvektig i forhold til din høyde og alder. Normalvekt for en jente med din alder og høyde varierer fra 40,5- 55 kg.

See also:  Hvor Lang Tid Før Symptomer Korona?

Hva er normal vekt for 170 cm?

Mange studier viser at BMI-en med lavest risiko ligger omtrent midt i normalvektsområdet – som strekker seg fra BMI 18,5 til 25. Er du 170 høy, betyr det at vekta di ligger mellom 55 og 70 kilo, rundt regnet.

Hva er normal høyde for en 14 åring jenter?

For jenter på 12 år er det normalt å være mellom 141cm og 165cm høy. For jenter på 14 år er det normalt å være mellom 151cm og 175cm høy. Hva som er normalt vekt avhenger (selvsagt) av hvor høy man er.

Hva er normal høyde for en 13 åring jenter?

Det er like normalt å være 145 cm som 175 cm. Grunnen til det, er at dere vokser i ulikt tempo etter hvor langt dere er kommet i puberteten. De fleste har en vekstspurt i starten av puberteten og jenter kan i en periode ofte være høyere enn guttene, da jentene ofte er tidligere enn guttene i puberteten.

Hva er normal høyde for en 13 åring?

Når man er 13 år, variere nok høyden endel, nettopp på grunn av at noen er kommet i pubertet og andre ikke. Men gjennomsnittlig ligger normalhøyden rundt 160 cm. Den nedre normalverdien ligger rundt 145 cm.

Hvordan vet jeg at jeg er tykk?

BMI være mellom 18,5 og 25. Er du innenfor disse tallene, er du normalvektig. Har du en BMI på mellom 25 og 30, regnes du som overvektig. En BMI over 30 defineres ifølge Helsedirektoratet som fedme.

Vil gå ned 10 kg?

Å gå ned 10 kg på 4 uker vil kreve at du i snitt går ned 2,5 i uka. Å gå ned 1 kg i uka betyr at du må redusere kaloriintaket med 7000 kalorier. Det betyr at du må spise 17500 færre kalorier i løpet av en uke for å gå ned 2,5 kg, eller 2500 kalorier per dag. For å oppnå en slik vektreduksjon er du nødt til å sulte deg.

See also:  Hvordan Foregår Abort Etter Uke 12?

Hvor mye bør man veie når man er 185?

Hvis du er 185 cm høy:

skal du helst ikke veie mindre enn 64 kg (= BMI på 18,7) skal du helst ikke veie mer enn 86 kg (= BMI på 25,1)

Hva er undervektig for en 14 åring?

Om man ser på tabeller for jenter 14 år som er mellom 145-178 cm lange så kan vekten ligge mellom 35-63 kg. Din vekt i forhold til lengde sier at du er litt undervektig.

Hva er gjennomsnittsvekten til en 13 åring?

Se spørsmål og svar som ligner for nyere spørsmål. Gjennomsnitt på hva en 13-årige jenter veier ligger ca på 45 kg og oppover.

Hva veier en gjennomsnittlig kvinne?

Gjennomsnittlig vekt, høyde og BMI for kvinner var hhv. 71,6 kg, 167,3 cm og 25,6 kg/m2. Andelen med overvekt og fedme (BMI 25 eller mer) blant kvinner var 47 %, og andelen med undervekt (BMI under 18,5) var 2,7 %.

Leave a Reply

Your email address will not be published.