Hva Er Kron Og Hva Er Mynt?

Pengestykker har tradisjonelt en side der verdien er oppgitt (revers), denne kalles «mynt». På motsatt side var der enten portrett eller segl til det «kronede hode» som står som garantist for mynten (advers), altså «kron»(e).

hva er mynt?

Som regel er mynten laget av metall og som oftest er den rund i formen. Myntens viktigste funksjon er betaling av varer og tjenester, men også som verdimåler og verdibevarer. Faktaboks. etymologi: Ordet mynt kommer av det latinske moneta, som egentlig er et tilnavn til gudinnen Juno.

hva er 3 gunstige mynt?

Nå står det ikke presisert i oppgaven, men jeg går ut i fra at man ønsker akkurat 2 mynt. Det er nok 8 mulige utfall, men kun 3 av de som er gunstige, nemlig de hvor du får mynt akkurat 2 av gangene. Takk, for svar, Men hvordan finner du ut at det er 3 gunstige, ved regning?

er det tre mynter?

Fordi det skal jo kastes tre mynter, og her har jeg kun medregnet to av kastene, tror jeg. B) Det virker kanskje pirkete, men det er viktig å være presis i matematikk og ikke blande uttrykk, da kan det lett bli en del kluss.

er mynt 2 mynt?

Det virker kanskje pirkete, men det er viktig å være presis i matematikk og ikke blande uttrykk, da kan det lett bli en del kluss. Nå står det ikke presisert i oppgaven, men jeg går ut i fra at man ønsker akkurat 2 mynt. Det er nok 8 mulige utfall, men kun 3 av de som er gunstige, nemlig de hvor du får mynt akkurat 2 av gangene.

See also:  Hva Er Skildringer I En Tekst?

Når kom 5 Kronemynten?

Mynten avløste 5-krone seddelen som ble utgitt av Norges Bank i perioden 1874–1963. 5-kronemynten er kommet i fire forskjellige utgaver, i tillegg til jubileumsmynter. Den nåværende 5-kronemynten ble først utgitt 15. september 1998.

Hva er 20kr laget av?

I 1994 ble 20-krone gjeninnført som en mynt som preges på regulær basis. Mynten er preget i nysølv med nesten null metallverdi. Gull 20 kronene har i dag en ren gullverdi på over 2000 kr, noe som gjør at den moderne 20 kr kun har 1% av verdien av den gamle 20 kr gull.

Når kom 20 kr mynten?

20-kroner 2001 med stjerne

– For 20-kronen ble det litt ekstra spesielt fordi nesten hele det planlagte opplaget dette året allerede var preget.

Hvor stor er en 1 kroning?

Tiende utgave, kobbernikkel, Harald V (1997–)

1-krone (Norge)
Vekt: 4,35 g
Diameter: 21,0 mm
Tykkelse: 1,7 mm
Kant: Glatt

Hvilken pengesystem har vi i Norge?

Norges Bank har enerett til å utstede norske pengesedler og mynter, og disse er tvungent betalingsmiddel i Norge. Kronen har vært landets offisielle valuta siden den erstattet daler og skilling i 1875.

Når ble det slutt på 5 øring?

I 1972 forsvant 1- og 2-øren ut av den norske myntrekken. I 1982 var det slutt for den norske 25- og 5-øren, og 9 år senere i 1991 tok Norge farvel med 10-øren. Igjen stod kun 50-øren, som i 1996 fikk et helt nytt design og nynorsk som skriftspråk. Denne mynten ble preget helt frem til 2011.

Hva er en mynt laget av?

Artikkelstart. Mynt er et offisielt betalingsmiddel. Som regel er mynten laget av metall og som oftest er den rund i formen. Myntens viktigste funksjon er betaling av varer og tjenester, men også som verdimåler og verdibevarer.

See also:  Hva Brukes Proteiner Til I Kroppen?

Hvem er det bilde av på 20-Kronemynten?

20-kronemynten

Advers: H.M. Kong Harald Vs portrett i profil sett fra høyre. Under halsavsnittet i portrettet: signaturen til formgiver Nils Aas (NAA). Under portrettet: HARALD V/NORGES KONGE. Revers: Framstav av vikingskip og valørangivelsen 20 KR.

Hva er på 10 kroningen?

Advers har et portrett i profil av Harald V, Norges konge med teksten «HARALD V – ALT FOR NORGE» i to linjer under. Mynten ble først utgitt 15. september 1995.

Hva er minnemynter verdt?

1 øre: De fra perioden 1912, 1915, 1921 og 1923 kan være verdt opp til 10.000 kroner. 2 øre: Myntene fra 1915, 1917, 1919, 1920, 1932 og 1968 er særlig verdifulle. 5 øre: Femøringer fra før 1937 kan man tjene opp til 50.000 kroner på. 10 øre: De som er usirkulerte og fra 1927 er mest verdt – 10.000 kroner.

Når kom den nye 10 kroningen?

10-kroneseddelen

Seddelen ble tatt i bruk i 1972, før den ble erstattet av en tung mynt i samme valør, med bilde av kong Olav på den ene siden. 10-kroneseddelen ble tatt ut av sirkulasjon i 1984.

Hvorfor er det hull i myntene?

mars 1924 gjorde det mulig å prege særskillemynt som bare skulle gjelde i vedkommende land. Denne særskillemynten skulle være hullet slik at den skilte seg tydelig fra den konvensjonelle skillemynten. I dagens myntrekke har 1-kronen og 5-kronen hull, begge disse myntene er formgitt av Ingrid Austlid Rise.

Hvor mye er 5 øre verdi?

Fem øre. – Femøringen fra 1945 er en godbit. Usirkulert utgave er verdt 5000 kroner og selv velbrukte eksemplarer får man ofte 1000 kroner for, sier Fausa. Før krigen og spesielt før 1937 er verdiene store for usirkulerte eksemplarer – opp til hele 50.000 kroner.

See also:  Hvorfor Varmer Man Opp Før Trening?

Hvor mange øre er det i en krone?

Norsk krone

Ble opprinnelig innført i 1875 og erstattet de eldre speciedalerne. Består av mynter og sedler som og inndeles i 100 øre per krone-enhet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.