Hva Er Afp I Offentlig Sektor?

Avtalefestet pensjon (AFP) for deg som er født i 1962 eller tidligere. AFP for offentlig ansatte som er født i 1962 eller tidligere er en førtidspensjon du bare kan få mellom 62 og 67 år. Du kan gå av og ta ut AFP tidligst fra og med måneden etter at du fyller 62 år. De fleste som går av med AFP får mellom 50 og 70 prosent av lønnen utbetalt i AFP.

kan du ha rett på offentlig AFP?

Du kan ha rett på offentlig AFP dersom du: 1 har en jobb i offentlig sektor med tariffavtale der AFP inngår 2 har fylt 62 år 3 oppfyller krav som gjelder spesifikke forhold rundt blant annet ansettelsesforhold og forutgående pensjonsopptjening i 4 er i inntektsgivende arbeid og reell arbeidstaker når du pensjonerer deg 5 ikke tar ut fleksibel alderspensjon fra folketrygden More

Leave a Reply

Your email address will not be published.