Hvorfor Har Jeg Ikke Fått Skattepengene?

Årsaker til at du ennå ikke har fått oppgjøret ditt, kan være: Du er oppført med feil kontaktinformasjon. Sjekk dette på norge.no. Du er næringsdrivende, eller ektefelle av næringsdrivende. Det gjelder også næringsdrivende som er registrerte e-brukere. Denne gruppen får oppgjøret sitt tidligst 6. august og senest 15. oktober.

når blir skattepengene utbetalt?

De aller fleste lønnsmottakere, pensjonister og trygdede, får skatteoppgjøret for foregående år i siste halvdel av juni. Skattepengene kommer få dager etter dette. Det andre hovedoppgjøret er i begynnelsen av august, hvor skattepengene igjen blir utbetalt få dager etter at skatteoppgjøret blir lagt ut.

har du fått skatteoppgjør for 2019?

Det er per 15. juni 2020 drøyt 2,5 millioner lønnsmottakere og pensjonister som ikke har fått skatteoppgjør for 2019 ennå. Av disse vil rundt 2,2 millioner få skatteoppgjør 22. juni, ifølge Skatteetatens foreløpige tall. Det kan være flere årsaker til at du ikke har fått oppgjøret ditt:

hvor mange vil få skatteoppgjør i 2019?

Det er per 15. juni 2020 drøyt 2,5 millioner lønnsmottakere og pensjonister som ikke har fått skatteoppgjør for 2019 ennå. Av disse vil rundt 2,2 millioner få skatteoppgjør 22. juni, ifølge Skatteetatens foreløpige tall.

når kan du få ny skattemelding?

De som leverte ny skattemelding i år kunne nemlig få skatteoppgjøret sitt ganske fort etter innlevering: De aller fleste fleste får imidlertid skatteoppgjøret innen 22. juni, opplyser Skatteetaten. Etter det fortsettes det med løpende oppgjør fra 12. august til 21. oktober. Har du gjort dette før? Har du gjort dette før? Slik endrer du signatur!

Leave a Reply

Your email address will not be published.