Hvorfor Feirer Vi Pinsen I Norge?

Pinse er en kristen høytid. Den feires til minne om at Den hellige ånd kom over apostlene og lot dem snakke på andre språk enn sitt eget, så alle folkeslag kunne forstå forkynnelsen av budskapet om Jesus. Dette kalles tungetale. Pinse er kirkens tredje store fest, etter jul og påske. Pinsehøytiden er bevegelig.

hva feirer vi i pinsen?

I pinsen feirer vi at Jesus kommer til oss alle på en ny og åndelig måte. Gjennom Den hellige ånd kan Jesus nå være levende og personlig til stede hos alle som vil tro på ham, uavhengig av tid og sted. Både i jula og i pinsen feirer vi altså at Jesus kommer til oss. I jula fysisk, og i pinsen åndelig – men begge ganger like virkelig.

Leave a Reply

Your email address will not be published.