Hvorfor Er Ikke Norge Med I Eu?

Valgforskning og vulgærsosiologi har gitt oss en rekke svar på hvorfor Norge ikke er med i EU, basert i hovedsak på hvilke velgergrupper som har stemt nei ved folkeavstemningene og de sosioøkonomiske faktorene som har ligget under. Her er perspektivet et annet, nemlig at Norges utenforskap er rotfestet i begrepsmakt og konstitueringen av norsk

hva er et EU-medlemskap?

At EU ensretter utenrikspolitikken er et viktig argument mot norsk medlemskap. Utenfor EU kan Norge være en selvstendig stemme i verden. EU løser ikke miljø- og klimaproblemene.

hvor mange sier nei til medlemskap i unionen?

NORGE SA NEI TIL EU-MEDLEMSKAP! Torsdag 28. november er det 25 år siden 52,4 % av folket sa nei til medlemskap i den Europeiske Unionen, EU. I Nordland var tallet 71,4 % nei, i Troms 71,5 %, mens det i Finnmark var høyest med 74,5%.

hva er et nei-argument for miljø?

Miljø er et viktig nei-argument. Utenfor EU kan vi fremme miljø og utvikling i internasjonale organer som FN, der EU tenker fri flyt. Et eksempel på at Norge har tatt rollen som brobygger og initiativtaker er de internasjonale klimaforhandlingene.

Leave a Reply

Your email address will not be published.