Hvordan Regne Ut Areal Av En Sirkel?

Formel for areal av en sirkel. For å regne ut arealet av en sirkel, må vi vite hvor lang radien er: areal = 3,14 · radien · radien. Bruker vi bare A for arealet, r for radien og for 3,14, kan vi lage en formel for arealet av en sirkel: Areal: Sirkel. A = · r · r. Slik fører du.

hva er arealet av en sirkel?

Når vi kjenner radiusen, kan vi regne ut arealet av sirkelen. Arealet er tallet ganger radiusen, r, opphøyd i andre (man kan også si radius kvadrert). Vi får altså denne formelen for areal av en sirkel:

hva er sirkelens areal og omkrets?

Oppgi sirkelens radius, og arealet og omkretsen vil bli regnet ut for deg. Areal og omkrets av en sirkel kan regnes ut med følgende formler:

hva er kvadratur i en sirkel?

Kvadraturen til en sirkel er et kvadrat som har samme areal som sirkelen. Å regne ut sirkelens kvadratur for hånd er umulig på grunn av at forholdet mellom radiusen og arealet av sirkelen, altså tallet (pi), er et spesielt tall som kalles et transcendent tall.

hvordan kan en sirkel regnes ut?

Areal, omkrets, radius og diameter av en sirkel kan også enkelt regnes ut manuelt ved hjelp av noen formler og pi ( π ). Finn ut hvordan i tabellen under. Betegnelse. Navn. Formel. Forklaring. π. Pi. π = O / D.

Leave a Reply

Your email address will not be published.