Hvordan Kopiere Og Lime Inn På Mac?

For å kopiere og lime inn kan du bruke hurtigtaster: PC: Ctrl + c for å kopiere, Ctrl + x for å klippe ut, og Ctrl + v for å lime inn. Mac: ⌘ + c for å kopiere, ⌘ + x for å klippe ut, og ⌘ + v for å lime inn.

hvordan kopiere utklippet?

Grunnprinsippet for å kopiere eller klippe ut, for deretter å lime det inn et annet sted er enkelt: Marker det du skal kopiere eller klippe ut. Kopier eller klipp ut ved hjelp av mus eller tastatur. Plasser markøren der du vil lime inn kopien eller utklippet.

hvordan kopiere/klippe ut tastaturet?

-Og når du bruker tastaturet til å markere med bruker du selvføgelig tastaturet til å kopiere/klippe ut og lime inn også: 1 Kopiere: + 2 Klippe ut: + 3 Lime inn: +

hvordan kopiere filer i word?

WidsMob PDFEdit kan hjelpe deg med å kopiere innhold fra PDF-filer og lime dem inn i Word-dokumenter. Videre kan du kopiere hele PDF-filen eller noen deler av PDF-filen etter behov. Trinn 1. Start dette programmet og åpne PDF-filen ved å bruke Åpne filer på hovedvinduet. Trinn 2. Klikk på Rediger på toppmenyen for å aktivere redigeringsmodus.

Leave a Reply

Your email address will not be published.