Hvordan Blir Olje Og Gass Dannet?

Når temperaturen på kerogenet når 60-120 grader, blir det dannet olje, og på enda høyere temperaturer hovedsakelig gass. Etter hvert som det blir dannet olje og gass, siver dette ut av kildebergarten. Fordi hydrokarboner er lettere enn vann, vil oljen og gassen bevege seg oppover i en porøs bergart som inneholder vann.

hvordan omdannes olje til gass?

Ved lave temperaturer omdannes det organiske materialet av bakterier. Ved om lag 60 °C starter oljedannelsen, som når sitt maksimum ved noe over 100 °C. Gass dannes nå både direkte fra det organiske materialet og ved nedbrytning av allerede dannet olje. Ved 180 °C er all olje omdannet til gass.

hvordan dannes gass?

Ved lave temperaturer omdannes det organiske materialet av bakterier. Ved om lag 60 °C starter oljedannelsen, som når sitt maksimum ved noe over 100 °C. Gass dannes nå både direkte fra det organiske materialet og ved nedbrytning av allerede dannet olje.

kan råoljen omdannes til olje?

Den oljen som blir hentet opp, kalles råolje, og kan ikke brukes som den er i første omgang. Råoljen må først raffineres på et raffineri, der råoljen blir gjort om til bensin, diesel og fyringsolje. Skal alger omdannes til olje, kreves det ikke bare et helt oksygenfritt miljø, men også helt konkrete trykk og temperaturer.

hvordan dannes naturgass?

Naturgass kan også dannes ved modning av kull, som består av landavsatt organisk materiale. Det organiske materialet brytes ned av bakterier og andre organismer mens det synker mot bunnen, og nedbrytningsprosessene fortsetter etter at det har havnet i sedimentene.

Leave a Reply

Your email address will not be published.