Hvor Stor Garasje Kan Man Bygge?

Bygge garasje større enn 50 kvadratmeter Da må du sende byggesøknad. Garasjer opp til 70 kvadratmeter krever byggesøknad uten ansvarsrett. Du kan selv være ansvarlig for planlegging, byggesøknad og oppføring av garasjen. Garasjen kan ikke brukes som bolig, men du kan oppholde deg der på dagtid.

hvor kan du søke om garasje?

Garasjen må da normalt plasseres 4 m fra nabogrense og 8 m fra eget og andres bygg. Du kan som privatperson søke om denne type garasje. Denne type garasje kan du som privatperson IKKE søke om å bygge. Søknad, prosjektering,utførelse og kontroll av planlagt byggetiltak skal forestås av foretak som har ansvarsrett.

hva er reglene for garasjebygging?

Det finnes nasjonale regler og forskrifter hva gjelder garasjebygging, i tillegg kan også de enkelte kommunene ha spesielle regler i sine reguleringsplaner og bestemmelser for de ulike boområder. Hvordan måler jeg arealet på garasjen?

kan du plassere garasje i egen bolig?

Du kan plassere garasjen så nærme du ønsker egen bolig, så lenge det ikke er på kobling. Du kan som privatperson søke om denne type garasje. Garasjer i dette sjiktet har strengere krav til avstand pga brannkrav.

hva er ansvarsrett i garasje?

Alt arbeid som er søknadspliktig skal være ansvarsbelagt, men når du bygger en normal garasje inntil 50m2, regnes dette som lite komplisert og du kan selv stå ansvarlig uten å søke om ansvarsrett. Det er når tiltaket blir mer komplekst, i flere etasjer, og med større areal at det kreves ansvarsrett som dokumenterer tilstrekkelig kompetanse.

hvor kan du søke om garasje?

Garasjen må da normalt plasseres 4 m fra nabogrense og 8 m fra eget og andres bygg. Du kan som privatperson søke om denne type garasje. Denne type garasje kan du som privatperson IKKE søke om å bygge. Søknad, prosjektering,utførelse og kontroll av planlagt byggetiltak skal forestås av foretak som har ansvarsrett.

See also:  Hvorfor Feirer Vi Påske I Norge?

hva er reglene for garasjebygging?

Det finnes nasjonale regler og forskrifter hva gjelder garasjebygging, i tillegg kan også de enkelte kommunene ha spesielle regler i sine reguleringsplaner og bestemmelser for de ulike boområder. Hvordan måler jeg arealet på garasjen?

kan du plassere garasje i egen bolig?

Du kan plassere garasjen så nærme du ønsker egen bolig, så lenge det ikke er på kobling. Du kan som privatperson søke om denne type garasje. Garasjer i dette sjiktet har strengere krav til avstand pga brannkrav.

hva er ansvarsrett i garasje?

Alt arbeid som er søknadspliktig skal være ansvarsbelagt, men når du bygger en normal garasje inntil 50m2, regnes dette som lite komplisert og du kan selv stå ansvarlig uten å søke om ansvarsrett. Det er når tiltaket blir mer komplekst, i flere etasjer, og med større areal at det kreves ansvarsrett som dokumenterer tilstrekkelig kompetanse.

Leave a Reply

Your email address will not be published.