Hvor Mye Overtid Kan Man Jobbe?

Hvor mye overtid er det lov å jobbe? Overtidsarbeidet må ikke overstige ti timer i løpet av sju dager, 25 timer i fire sammenhengende uker og 200 timer innenfor en periode på 52 uker. (Arbeidsmiljølovens § 10-6, 4. ledd) Samtidig må den samlede arbeidstid ikke overstige 13 timer i løpet av 24 timer eller 48 timer i løpet av sju dager.

hvor mange overtidstimer man kan jobbe i løpet av uken?

13 timer samlet arbeidstid pr dag (alminnelig arbeidstid + overtid), 10 timer pr uke, 25 timer over 4 sammenhengende uker, 200 timer i året. Samlet arbeidstid pr uke, maksimum 69 timer (alminnelig arbeidstid + overtid) I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvor mange overtidstimer man kan arbeide i løpet av en dag, i løpet av uken,

hva er arbeidstid og overtid?

Reglene om arbeidstid og overtid gjelder i utgangspunktet for alle arbeidstakere, men arbeidsmiljøloven gir unntak for arbeidstakere som har: Ledende stilling. Med ledende stilling menes overordnede stillinger med klare lederfunksjoner. Eksempler på slike stillinger er avdelingssjefer, kontorsjefer og andre som:

hvor lang tid er overtidsarbeid?

Dersom det er et særlig og tidsavgrenset behov, kan arbeidsgiver pålegge overtidsarbeid i inntil 10 timer i løpet av 7 dager 25 timer i løpet av 4 sammenhengende uker 200 timer i løpet av 52 uker

Leave a Reply

Your email address will not be published.