Hvor Mye Koster Det Å Ha Hund?

Så mye koster det å ha hund Ikke overraskende, viser tallene fra Zmarta at hunden er det desidert dyreste kjældedyret når man tar hensyn til den relativt lange levetiden. Sammenligningen viser at hunden i sitt første leveår fort koster over 20.000 kroner. Under hele sin levetid koster hunden i snitt 160.000 kroner.

Leave a Reply

Your email address will not be published.