Hvor Mange Studiepoeng Er En Bachelor?

Bachelorprogram (3 år) er studieprogram som fører fram til en bachelorgrad. De er på 180 studiepoeng. Opptaksgrunnlaget er generell studiekompetanse. Mange BA-program har spesielle opptakskrav. I tillegg kan man bli tatt opp til bachelor på grunnlag av realkompetanse.

hvor mye studiepoeng trenger man for å oppnå bachelor?

Et bachelorstudium er på 180 studiepoeng (6 semester ), mens man trenger ytterligere 120 studiepoeng for å oppnå mastergrad.

hva er en bachelorgrad?

En bachelorgrad er en grad du kan få etter tre års høyere utdanning. I Norge kan du studere på dette nivået på enten en høyskole eller et universitet. Det finnes mange ulike bachelorgrader som gjennomføres på heltid eller deltid. Den første delen av de klassiske bachelorgradene på BI inneholder mange av de samme fagene.

hva er studiepoeng?

Kursene ved universitetene og høgskolene blir målt i studiepoeng *. Ettårig fulltidsstudium gir 60 studiepoeng. En treårig bachelorgrad gir 180 studiepoeng og en femårig mastergrad 300 studiepoeng. Studenter får karakterer etter et bokstavsystem fra A (best) til F (stryk), og der E er laveste ståkarakter.

hva er studiepoeng og karakterer?

Studiepoeng og karakterer. Kursene ved universitetene og høgskolene blir målt i studiepoeng*. Ettårig fulltidsstudium gir 60 studiepoeng. En treårig bachelorgrad gir 180 studiepoeng og en femårig mastergrad 300 studiepoeng. Studenter får karakterer etter et bokstavsystem fra A (best) til F (stryk), og der E er laveste ståkarakter.

hvor mye studiepoeng trenger man for å oppnå bachelor?

Et bachelorstudium er på 180 studiepoeng (6 semester ), mens man trenger ytterligere 120 studiepoeng for å oppnå mastergrad.

hva er en bachelorgrad?

En bachelorgrad er en grad du kan få etter tre års høyere utdanning. I Norge kan du studere på dette nivået på enten en høyskole eller et universitet. Det finnes mange ulike bachelorgrader som gjennomføres på heltid eller deltid. Den første delen av de klassiske bachelorgradene på BI inneholder mange av de samme fagene.

See also:  Hvor Mange Kalorier I En Brødskive?

hva er studiepoeng?

Kursene ved universitetene og høgskolene blir målt i studiepoeng *. Ettårig fulltidsstudium gir 60 studiepoeng. En treårig bachelorgrad gir 180 studiepoeng og en femårig mastergrad 300 studiepoeng. Studenter får karakterer etter et bokstavsystem fra A (best) til F (stryk), og der E er laveste ståkarakter.

hva er studiepoeng og karakterer?

Studiepoeng og karakterer. Kursene ved universitetene og høgskolene blir målt i studiepoeng*. Ettårig fulltidsstudium gir 60 studiepoeng. En treårig bachelorgrad gir 180 studiepoeng og en femårig mastergrad 300 studiepoeng. Studenter får karakterer etter et bokstavsystem fra A (best) til F (stryk), og der E er laveste ståkarakter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.