Hvor Mange Km Er 1 Mil?

Hvor mange kilometer er en mil? 1 mil = 10 kilometer = 10 000 meter. Én mil har i Sverige og Norge har lenge vært definert likt. Mil er ikke en SI-enhet, og har ikke et eget symbol. Mil er mye brukt muntlig for å angi større avstander, gjerne mellom steder. En annen bruk av mil er i nautisk mil eller sjømil.

hvor mye er 1 mile?

Definisjonen av 1 mile er satt til 5 280 fot (foot), eller 1.760 meter. Denne definisjonen ble satt og standardisert 1. juli 1959, og tilsvarer 1 609 344 meter. Hvor mye er en foot i cm?

hva er definisjonen av 1 mile?

Forkortelsen som vanligvis brukes i miles er vanligvis mi, men noen ganger bare m. Definisjonen av 1 mile er satt til 5 280 fot (foot), eller 1.760 meter. Denne definisjonen ble satt og standardisert 1. juli 1959, og tilsvarer 1 609 344 meter.

hva er miles per time?

Når du begynner å skrive i et av feltene, starter konverteringen automatisk Hastighetsenheten miles per time (mph) er en enhet som ikke brukes i Sverige, men er vanlig i land som bruker miles enheten for å måle avstander – dvs.

hva er en mil?

Milepæl fra 1805, da én mil var 11 295 meter. Mil (av latin milliarium, milepæl) er en enhet for måling av lengde. På norsk tilsvarer nå 10 kilometer én mil. 1 mil = 1 myriameter = 10 kilometer (km) = 10 000 meter.

hva er en mil?

Mil er mye brukt i dagligtale for å angi lange avstander, men den er ikke en SI-enhet og kan derfor ikke brukes sammen med SI-prefikser. For eksempel må en million mil skrives som 10 G m eller 10 gigameter (10 milliarder meter). I Danmark brukes ikke enheten mil lenger. Mil har sin opprinnelse i den romerske mil.

See also:  Hvor Mye Koster Det Å Ha Hund?

hva er lengden i mil?

1 mil = 10 kilometer (km) = 10 000 meter. 100 mil = 1 megameter (Mm). Opprinnelig uttrykte lengden en romersk mil, tilsvarende 1 000 pass (mille passus).

hva er den lengste mile i england?

I England brukte man tidlig London mile som i likhet med den romerske mil var 5000 feet (1,524 km). I 1592 ble den legale statute mile, på norsk vanligvis kalt engelsk mil, satt lik 1760 yards, det vil si 1 609,3426 meter. Tre statute miles ble kalt league og svarte omtrent til den lengden som i en del andre nordeuropeiske land ble kalt mil.

Leave a Reply

Your email address will not be published.