Hvor Mange Dør Av Blodpropp Hvert År?

Årlig dør omentrent 540 000 mennesker i Europa av venøs blodpropp. Til sammenligninger er antallet som dør av brystkreft årlig 68 000. Tallene TREC (Thrombosis Research and Expertise Center) kommer med er skremmende høye.

Leave a Reply

Your email address will not be published.