Hvor Mange Arbeidsdager I En Måned?

Hvor mange gjennomsnittlige arbeidsdager i en måned vil avhenge av lengden på arbeidsuka og endres årlig: 5 arbeidsdager i uken er gjennomsnittet 20-21 dager; ved 6 dager – 25-26 dager.

hvor mange timer i måneden gir 162,5 arbeidsdager?

Delt på 12 måneder i året gir 162,5 arbeidstimer per måned. Antall arbeidsdager varierer litt, noen mnd. har 31 dager, noen 30 og Feb. vanligvis 28 Noen mnd. har 5 søndager, noen 4 osv. i tillegg kommer bevegelige helligdager.

hva er antallet arbeidsdager i 12 måneder?

Delt på 12 måneder i året gir 162,5 arbeidstimer per måned. Antall arbeidsdager varierer litt, noen mnd. har 31 dager, noen 30 og Feb. vanligvis 28. Noen mnd. har 5 søndager, noen 4 osv. i tillegg kommer bevegelige helligdager. Stemmer ganske bra med et snitt på 21,5 dager/mnd., for hele året.

hva er lønn for en måned?

Lønn skal beregnes i henhold til avtale, eventuelt praksis hos arbeidsgiver. Hvis det ikke foreligger slik avtale eller praksis, så skal lønn for del av en måned beregnes ut fra at det er 21,67 arbeidsdager per måned og 5 arbeidsdager per uke. Månedslønnen deles dermed på 21,67 og ganges med antall arbeidsdager vedkommende skal ha lønn for.

hva er antall arbeidsdager i en uke?

Antall arbeidstimer: 37,5 arbeidstimer pr uke * 52 uker i året gir 1950 arbeidstimer i et år. Delt på 12 måneder i året gir 162,5 arbeidstimer per måned. Antall arbeidsdager varierer litt, noen mnd. har 31 dager, noen 30 og Feb. vanligvis 28. Noen mnd. har 5 søndager, noen 4 osv. i tillegg kommer bevegelige helligdager.

hvor mange timer i måneden gir 162,5 arbeidsdager?

Delt på 12 måneder i året gir 162,5 arbeidstimer per måned. Antall arbeidsdager varierer litt, noen mnd. har 31 dager, noen 30 og Feb. vanligvis 28 Noen mnd. har 5 søndager, noen 4 osv. i tillegg kommer bevegelige helligdager.

See also:  Hvor Mange Prikker For Å Miste Førerkort?

hva er antallet arbeidsdager i 12 måneder?

Delt på 12 måneder i året gir 162,5 arbeidstimer per måned. Antall arbeidsdager varierer litt, noen mnd. har 31 dager, noen 30 og Feb. vanligvis 28. Noen mnd. har 5 søndager, noen 4 osv. i tillegg kommer bevegelige helligdager. Stemmer ganske bra med et snitt på 21,5 dager/mnd., for hele året.

hva er lønn for en måned?

Lønn skal beregnes i henhold til avtale, eventuelt praksis hos arbeidsgiver. Hvis det ikke foreligger slik avtale eller praksis, så skal lønn for del av en måned beregnes ut fra at det er 21,67 arbeidsdager per måned og 5 arbeidsdager per uke. Månedslønnen deles dermed på 21,67 og ganges med antall arbeidsdager vedkommende skal ha lønn for.

hva er antall arbeidsdager i en uke?

Antall arbeidstimer: 37,5 arbeidstimer pr uke * 52 uker i året gir 1950 arbeidstimer i et år. Delt på 12 måneder i året gir 162,5 arbeidstimer per måned. Antall arbeidsdager varierer litt, noen mnd. har 31 dager, noen 30 og Feb. vanligvis 28. Noen mnd. har 5 søndager, noen 4 osv. i tillegg kommer bevegelige helligdager.

Leave a Reply

Your email address will not be published.