Hvor Lenge Varte Den Franske Revolusjon?

Hvor lenge varte den franske revolusjon? Revolusjonen begynte i 1787, men den nådde sitt høydepunkt i 1789. Av denne grunn kalles den noen ganger revolusjonen i 1789. Revolusjonen ble avsluttet i november 1799 da det franske konsulatet ble dannet.

hva var revolusjonen?

På den tiden revet de franske borgere og gjenoppbygde nasjonens institusjoner, og endringene de utførte, ofte blodig, vedvarer som en påminnelse om folks makt. Selv om det studeres i klasserom overalt og avbildet i utallige kunstverk, har kanskje disse 10 nysgjerrige fakta om revolusjonen unngått din oppmerksomhet.

hva skjedde med revolusjonen 1789?

Revolusjonen gjorde slutt på det franske stendersamfunnet, der de høyeste stendene hadde hatt særrettigheter i samfunnet. De høyeste stendene var adelen og de geistlige (prestene og andre som arbeidet innenfor kirken). En nasjonalforsamling ble dannet i 1789, og eneveldet ble avskaffet.

hva skjedde med revolusjonslederen?

Denne fasen tok slutt etter at revolusjonslederen Maximilien Robespierre (1758–1794) ble styrtet og henrettet (Thermidor-revolten). Fra 1795 og fram til 1799, da Napoleon Bonaparte tok makten ved statskupp, ble landet styrt av en gruppe på fem menn kalt direktoriet.

hva var revolusjonen?

På den tiden revet de franske borgere og gjenoppbygde nasjonens institusjoner, og endringene de utførte, ofte blodig, vedvarer som en påminnelse om folks makt. Selv om det studeres i klasserom overalt og avbildet i utallige kunstverk, har kanskje disse 10 nysgjerrige fakta om revolusjonen unngått din oppmerksomhet.

hva skjedde med revolusjonen 1789?

Revolusjonen gjorde slutt på det franske stendersamfunnet, der de høyeste stendene hadde hatt særrettigheter i samfunnet. De høyeste stendene var adelen og de geistlige (prestene og andre som arbeidet innenfor kirken). En nasjonalforsamling ble dannet i 1789, og eneveldet ble avskaffet.

See also:  Hvor Mye Bør Man Gå Hver Dag?

hva skjedde med revolusjonslederen?

Denne fasen tok slutt etter at revolusjonslederen Maximilien Robespierre (1758–1794) ble styrtet og henrettet (Thermidor-revolten). Fra 1795 og fram til 1799, da Napoleon Bonaparte tok makten ved statskupp, ble landet styrt av en gruppe på fem menn kalt direktoriet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.