Hvor Langt Er Et A4 Ark?

Det går 16 A4-ark på ett A0-ark, og arealet av et A4-ark er derfor en 16-del av en kvadratmeter, eller 625 cm 2. Den korteste sida i A4 arket blir da 21,02 cm og den lengste sida blir 29,73 cm. Tabellen under viser arealene og sidene i noen A-formater.

hva er et a4-ark?

A4 er et standard papirformat definert av den internasjonale standarden ISO 216 som 210 mm × 297 mm. Et A4-ark som deles i to på tvers av langsiden gir to A5-ark. Tilsvarende er et A3-ark dobbelt så stort som et A4-ark. Alle A-formatene er formlike.

hva er vekten av et kopiark i a4?

Et vanlig kopiark i A4 størrelse er som regel på 80 gram men den reelle vekten på et A4 ark er faktisk ca. 16 ganger mindre enn 80 gram; 5 gram. Normale printere printer som oftest papirtykkelser fra 80-200 gram. Konvoluttstørrelser og C-serien. Papir innen C serien brukes i hovedsak til konvolutter og var tidligere definert som ISO 269.

hva er et a4-papir?

A4-papir. A4 er et standard papirformat definert av den internasjonale standarden ISO 216 som 210 mm × 297 mm. Et A4-ark som deles i to på tvers av langsiden gir to A5-ark. Tilsvarende er et A3-ark dobbelt så stort som et A4-ark. Alle A-formatene er formlike.

Leave a Reply

Your email address will not be published.