Hva Kan Jeg Gjøre For Miljøet?

Miljøtips – Grønne innkjøpsvaner:

 • Ikke kjøp ting du ikke trenger.
 • Velge miljømerkede produkter (eks. Svanemerket)
 • Velge produkter med lang levetid og lavt energiforbruk.
 • Spise mer grønnsaker og mindre kjøtt.
 • Kjøpe lokale produkter.
 • Spise økologisk mat.
 • Bruk handlenett.
 • Drikk vann fra springen, unngå flaskevann.
 • Hvordan bli miljøbevisst?

  Generelle råd

  1. Arranger ‘byttekvelder’ med venner.
  2. Lever brukbare klær og ting du ikke trenger til Fretex eller andre bruktbutikker.
  3. Oppfordre skole og arbeidsplass om å bli miljøfyrtårn.
  4. Reparer og fiks ting som har gått i stykker i stedet for å kjøpe nytt.
  5. Kjør kollektivt og bruk sykkel.
  6. Tenk alternativt.

  Hva kan vi gjøre for å redusere utslipp?

  7 råd for å kutte CO2-utslippet ditt

  1. Kjøttfri dag. Ha én dag i uka helt uten forbruk av kjøtt eller kjøttprodukter, med unntak av fisk.
  2. Redusert innetemperatur.
  3. Kutte ut én flyreise i året.
  4. Bilfri dag.
  5. Redusere matavfall.
  6. Eliminere standby-forbruk.
  7. Effektiv dusjing.
  8. 400 nye insektarter påvist i Norge.

  Hva kan jeg gjøre for å få et bedre miljø?

  Vi kan ikke redde jorda. Vi kan utsette menneskers dommedag noen århundrer, kanskje årtusener, men den dagen vil fortsatt komme. Ingen arter på jorda har gått uendret gjennom planetens historie.

  Hva kan man gjøre for å leve mer bærekraftig?

  God avfallshåndtering og kildesortering handler om hvordan vi utnytter naturressurser, og er viktig for å ta vare på miljøet. Avfallet vi sorterer kan brukes på nytt til å lage nye produkter, og det er mer miljøvennlig å gjenvinne og bruke råvarer på nytt, i stedet for å utvinne nye råvarer.

  Hva er å være miljøbevisst?

  Dette betyr at maten som tilbys ikke bare må være sunn, men også produseres og distribueres på en miljøvennlig måte. Samtidig bør selskaper som ønsker å tiltrekke seg ansatte også følge en miljøvennlig personalpolitikk og bruke en miljøvennlig lederstil.

  See also:  Hvor Lenge Går En Hund Drektig?

  Hva er det å være miljøbevisst?

  Vi må sørge for å få ned forbruket vårt. I dag forbruker vi mer enn det kloden vår tåler, tenk bare på all maten vi kaster. I tillegg må vi redusere bruk av ressurser, bruk av miljøødeleggende stoffer og utslipp av farlige stoffer. Slå av lys og unødvendig varme, og kjøp rengjøringsprodukter som er miljømerket.

  Hva kan vi gjøre for å hindre utslipp av klimagasser?

  Ti klimatiltak i hverdagen

  1. Ta beina eller sykkelen fatt. Den desidert mest miljøvennlige måten å komme seg frem på er ved å ta sykkelen eller beina fatt.
  2. Velg klimavennlige reisemål.
  3. Bruk strømmen smart.
  4. Velg energismarte produkter.
  5. Bytt ut den fossile oljefyren.
  6. Fyr riktig med ved.
  7. Ta vare på det du har.
  8. Spis mindre kjøtt.

  Hva skjer om vi ikke når klimamålene?

  Menneskeskapte utslipp har blant annet påvirket nedbørsmønstre, varmet opp havet og bidratt til smelting av isbreer og havis i Arktis, Dette har påvirket tilgangen til og kvaliteten på vann mange steder. Lavtliggende land og mindre øystater trues av at havnivået stiger.

  Hva er karbonfotavtrykk?

  Karbonfotavtrykk er den totale mengden av karondioksid som du hvert år slipper ut gjennom reising, bruk av energi, maten du spiser, avfallet du produserer og produktene du kjøper. Karbonfotavtrykket er en viktig størrelse i klimadebatten og defineres som summen av klimagassutslipp forårsaket av en husholdning.

  Hva gjør Norge for å stoppe klimaendringene?

  Norge ønsker å kutte sine klimagassutslipp i samarbeid med EU. Gjennom klimaavtalen med EU har Norge allerede forpliktet seg til å samarbeide med EU om å redusere utslippene med minst 40 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990-nivå. Klimaloven stadfester Norges forsterkede klimamål for 2030 og klimamålet for 2050.

  See also:  Hva Koster Det Å Eie Bil?

  Hvordan fikse klimakrisen?

  Ved å kombinere mange ulike tiltak, både nye og gamle, ifølge rapporten. Noen eksempler er elektrifisering, bruk av biomasse, hydrogenteknologi og karbonfangst- og lagring. Mange av disse teknologiene finnes allerede i dag, utfordringen er å innføre dem i stor skala, ifølge rapporten.

  Hvordan skal Norge nå klimamålene?

  I 1990 var Norges klimagassutslipp 51,2 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Med regjeringen Støres klimamål skal utslippene i 2030 være maks 23 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Foreløpige tall fra SSB viser at utslippene i 2020 var på 49,3 millioner tonn. Dette er 3,9 prosent lavere enn i 1990.

  Hvilke bærekraftige tiltak kan den enkelte gjøre?

  Her har vi samlet 5 enkle tiltak som kan gjøre det enklere å leve litt mer bærekraftig, også i en hektisk arbeidshverdag.

 • Kildesortering. Kildesorterer du hjemme, men ikke på jobb?
 • Flaskevann og Coffee to go.
 • Klesbyttekveld sammen med kolleger.
 • Matsvinn.
 • Transport.
 • Hva betyr det å leve bærekraftig?

  Begrepet “bærekraft” ble lansert i Brundtlandskommisjonens rapport Vår felles framtid i 1987. Her defineres bærekraft som “utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov”.

  Hva kjennetegner bærekraftig matproduksjon?

  At matproduksjonen er bærekraftig, betyr at den gir nok mat (matsikkerhet) og god ernæring til alle, både i dag og i et langsiktig perspektiv. Maten skal produseres på en slik måte at den ikke begrenser kommende generasjoners mulighet til også å få nok og sunn mat.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.