Hva Heter Den Lengste Fjorden I Norge?

5. Sognefjorden — Norges lengste fjord. Den store Sognefjorden brer seg utover i et stort område av Vestlandet. Norges lengste fjord er hele 204 kilometer lang, og huser en rik kultur og fantastisk natur.

Kor lang er Nordfjorden?

Nordfjorden er Norges femte lengste fjord og den tredje lengste i Vestland. Fjorden har munning mellom Bremangerlandets nordspiss og Vågsøys sørvestspiss. Total lengde fra Husevågøy til Loen er 106 kilometer. Fjorden har også forbindelse med Frøysjøen sør for Bremangerlandet gjennom Rugsundet.

Hva heter den lengste fjorden?

Sognefjorden er Norges lengste fjord og går fra kysten like nord for Bergen og inn til Skjolden ved foten av Jotunheimen. Nærøyfjorden er en fjordarm ut fra Sognefjorden og står på UNESCO’s verdensarvliste.

Hvilket land har flest fjorder?

Det er 1 732 navngitte fjorder i Norge, og norskekysten er et av områdene i verden med flest fjorder.

Er Sognefjorden ferskvann?

Fjorden får ferskvann tilført i hovedsak fra elvene og svært lite med nedbør direkte på fjordens vannspeil. I indre del av Sognefjorden tilsvarer den samlede tilførselen av ferskvann i løpet av ett år 33 meter dybde om det ble fordelt på hele fjordens areal.

Hva heter Nord Norges lengste fjord?

Den er Norges lengste og dypeste fjord, verdens nest lengste fjord og verdens lengste åpne fjord. Sognefjorden er 205 kilometer lang inklusive Sognesjøen målt fra Ytre Sula til Skjolden ved botnen av Lustrafjorden. Den er 1303 meter dyp utenfor Vadheimsfjorden.

Hva heter de store fjordene i Nord Norge?

Klassifisering av nord-norske ‘fjorder’: Altafjorden, Porsangerfjorden, Laksefjorden og Tanafjorden er klassiske fjorder, mens Varangerfjorden er en overgangsform mot Vestfjord-typen.

See also:  Hvorfor Er Det Farlig Å Se På Solformørkelse?

Hva heter de store fjordene på Vestlandet?

Den eneste større enn Sognefjorden og Hardangerfjorden i utlandet er Scoresbysundet på Grønland. Disse fjordene trekker ofte veldig mange turister fra utlandet. Sognefjorden er Norges lengste og verdens nest lengste fjord.

Hvor dyp er Nærøyfjorden?

Fjorden er en smal fjord, og et sted bare 250 meter bred, mens fjellene i området strekker seg hele 1761 meter over havflaten. Ved Bakka på det smale punket er største dybde bare 7 favner (12 meter), mens fjorden innenfor vider seg ut og går ned til 75 meter (44 favner) dyp slik at den innerste delen utgjør et bekken.

Hvor er Geirangerfjorden?

Geiranger er ei bygd i Stranda kommune, Møre og Romsdal. Den ligger omkring den cirka 16 kilometer lange, trange og buete Geirangerfjorden, som er den innerste, sørøstlige arm av Storfjorden. Geiranger har 226 innbyggere (2020). Fjellene reiser seg bratt fra fjorden til høyder opp til 1700 meter over havet.

Hva er fjord Norge?

Fjord Norge AS er landsdelsselskapet for de fire Vestlandsfylkene. I tett samspill med destinasjonsselskapene og næringen, leder Fjord Norge det internasjonale markedsarbeidet for Fjord Norge regionen.

Hva er verdens største fjord?

Scoresbysundet (Kangertittivaq) i Østgrønland er verdens lengste fjord, 350 km lang. Den er også, med sine fjordarmer, verdens største fjordkompleks. I tillegg er den en av verdens dypeste fjorder, med største dybde på over 1 500 meter.

Er fjord ferskvann?

De fleste fjorder er saltvann, men får tilført ferskvann fra land. Hvor mye ferskvann som blir tilført fjorden kommer an på årstiden. Ofte er tilførselen av ferskvann størst innerst i fjorden. Fjordene vil derfor ha en balanse mellom både saltvann og ferskvann.

See also:  Hvor Er Det Ulv I Norge?

Hvordan ble fjordene dannet?

Den indre, østlige delen av Sognefjorden består av bergarter fra den kaledonske fjellkjedefoldingen for omtrent 400 millioner år siden.

Hva lever i Sognefjorden?

Trollkrabbe Lithodes maja er en av artene som lever i Sognefjorden. Rotkrepsen Sylon hippolytes vises som en rosa boble på magen til eggbærereken Lebbeus polaris. Rotkrepser er rankefotinger som lever som parasitter på krepsdyr. Nakensneglen Amphorina farrani.

Leave a Reply

Your email address will not be published.