Hva Handler Det Gamle Testamentet Om?

Det Gamle Testamente handler især om menneskenes og verdens skabelse og om Gud og Israels folk Det Gamle Testamente udgør ikke nogen egentlig enhed, men er snarere en sammensat og redigeret den af Bibelen, der indeholder i alt 39 forskellige skrifter, der varierer meget i længde og indhold.

Leave a Reply

Your email address will not be published.