Hva Er Årsaken Til Diabetes Type 2?

Diabetes type 2. Diabetes type 2 er en kronisk sykdom som kjennetegnes ved mangel på hormonet insulin eller dårlig virkning av insulin. Den viktigste årsaken til type 2 diabetes er overvekt og usunn livsstil, men også arv kan spille en rolle. Diabetes type 2.

hva er diabetes type 2?

Diabetes type 2 1 Oppsummering. Diabetes type 2 er en kronisk stoffskiftesykdom der kroppen ikke klarer å utnytte insulinet riktig. 2 Symptomer på diabetes type 2. Diabetes type 2 utvikler seg over tid og gir lite symptomer i starten. 3 Risikofaktorer og forebygging. Gode levevaner kan forsinke eller forhindre utviklingen av diabetes type 2. 4 Utredning og diagnose. Diagnosen diabetes type 2 stilles med en blodprøve som måler HbA1c, også kalt ‘langtidsblodsukker’. More items

hva er målet med diabetes type 2?

For personer med diabetes type 2 som ikke har hatt hjerteinfarkt eller hjerneslag mellom 40 og 80 år er målet med behandlingen at du ikke skal ha høyere verdi av det dårlige kolesterolet (LDL) enn 2,5 mmol/L. For personer med diabetes type 2 som har hatt hjerteinfarkt eller hjerneslag, er målet at verdien av LDL skal være under 1,8 mmol/L.

hva er diabetes type 1?

Diabetes type 1 er en av omtrent 80 autoimmune sykdommer, som har til felles at kroppen begynner å produsere antistoff som angriper kroppens egne friske celler. Får du diabetes type 1, er det de insulinproduserende cellene i bukspyttkjertelen som brytes ned og forsvinner.

er diabetes type 2 overvektig?

I de fleste tilfeller, skyldes diabetes type 2 et dårlig kosthold og mangel på mosjon. Over 90% av de som lider av diabetes type 2 er overvektige. De som har mye fett rundt magen er mest utsatt. Dersom du er overvektig og heller ikke får mosjon, er du i større fare for å utvikle denne sykdommen.

See also:  Hvor Ofte Spiser Baby 3 Måneder?

hva er årsaken til diabetes type 1?

Årsaker til diabetes type 1 Diabetes type 1 er en autoimmun sykdom som vanligvis skyldes at kroppens forsvarssystem feilaktig oppfatter de insulinproduserende cellene i bukspyttkjertelen som fremmede og ødelegger dem. Vi vet ikke årsaken til dette, men trolig er det en kombinasjon av arv og ukjente miljøfaktorer.

hva er diabetes type 2?

Diabetes type 2 1 Oppsummering. Diabetes type 2 er en kronisk stoffskiftesykdom der kroppen ikke klarer å utnytte insulinet riktig. 2 Symptomer på diabetes type 2. Diabetes type 2 utvikler seg over tid og gir lite symptomer i starten. 3 Risikofaktorer og forebygging. Gode levevaner kan forsinke eller forhindre utviklingen av diabetes type 2. 4 Utredning og diagnose. Diagnosen diabetes type 2 stilles med en blodprøve som måler HbA1c, også kalt ‘langtidsblodsukker’. More items

hva er målet med diabetes type 2?

For personer med diabetes type 2 som ikke har hatt hjerteinfarkt eller hjerneslag mellom 40 og 80 år er målet med behandlingen at du ikke skal ha høyere verdi av det dårlige kolesterolet (LDL) enn 2,5 mmol/L. For personer med diabetes type 2 som har hatt hjerteinfarkt eller hjerneslag, er målet at verdien av LDL skal være under 1,8 mmol/L.

er diabetes type 2 overvektig?

I de fleste tilfeller, skyldes diabetes type 2 et dårlig kosthold og mangel på mosjon. Over 90% av de som lider av diabetes type 2 er overvektige. De som har mye fett rundt magen er mest utsatt. Dersom du er overvektig og heller ikke får mosjon, er du i større fare for å utvikle denne sykdommen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.