Hva Døde Folk Av I 2020?

Utviklingen de siste ti årene I 2020 var kreft (ondartede svulster) den hyppigste dødsårsaken med over 1.300 flere dødsfall enn for hjerte- og karsykdom som var den vanligste dødsårsaken frem til 2017. Tabell 2. Dødsfall som følge av kreft og hjerte- og karsykdommer i 2011 og 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published.